Đầu năm vô trường học mà nhà trường cho tiếp tục nghỉ thì không biết phải làm gì , thôi thì tranh thủ đi khách kiếm thêm trang trải cuộc sống