Sinh viên lên núi đụ nhau , không cảnh hữu tình . Đúng là trời không phụ lòng người , sống hết kiếp người cũng đáng