Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày quen nhau của đôi tình nhân trẻ , thằng đệ có rũ đi some thế là vác chim đi some thôi . Mà công nhận con ghệ của thằng đệ ngon thật