Thằng em có con ghệ ngon nên liền chia sẽ cho anh nó . Ghệ nó cũng dâm đãng không kém nước nôi tràn trề , phải nói chơi thế này sướng khỏi bàn cãi