Đúng là đại gia có tiền có khác lúc nào cũng có mino xinh đẹp để chơi , hôm nay chơi hẵn hai em tuổi mới lớn như thế này thì còn gì bằng nữa