Trong dịp đi công tác với cô đồng nghiệp , tôi và cô ấy có dùng rượu và đã say ngày . Lúc đó trong người tôi luôn muốn chiếm lấy thân xác cô ấy và thế là

Từ khóa:

  • /IPX-662/