Tag: BIJN-190

Sếp thưởng nóng mỹ nhân cho cậu trưởng phòng Shuri Yamamoto

Cậu nhân viên lấy hợp đồng về cho công ty do đó sếp quyết định thưởng nóng mỹ nhân cho cậu ấy và đương nhiên sếp cũng ké 1 slot chứ nhỉ