Tag: DâmPhụ thienvadia

Phụ nữ là để yêu thương

Đã lâu lắm rồi vợ chồng DP không tham gia bất cứ món sex nào, do vậy DP cũng chẳng có điều kiện để viết bài chia sẻ hay tâm sự gì với anh em thiên địa. Mãi đến vừa rồi 20/10 ngày PHỤ NỮ vietnam., DP muốn có một...