Tag: EBOD-776

Cháu gái ở quê lên ở nhà nhà cậu Kanon Ibuki

Vì nhà Kanon Ibuki cách xa thành phố nên mỗi lần đi học về thì lại rất khó khăn . Vì thế Kanon Ibuki đã ở ở nhờ của nhà người cậu , và đến 1 ngày ...