Tag: EV-NKMM2020

Some 4 những cung bậc cảm xúc

Thấm thoát một thời gian rất dài đã trãi qua, vợ chồng chúng tôi bị công việc, gia đình và con cái cuốn theo nên chẳng có một ngày nào trọn vẹn của 2 đứa. Mãi đến khi bx được off phép thì bắt đầu 2vc mới có đc 1kh...