Tag: GVH-128

Bệnh viện thiên đường

Mùa covid 19 này nếu ai mà bị cách ly trong bệnh viện như thế này thật sự là một điều tuyệt vời ông mặt trời