Tag: Hinata Komine

Nhân viên thưởng cho giám đốc cuối năm

Trong năm qua công ty làm ăn lên nhờ sự chỉ đạo của giám đốc , vì thế các nhân viên nữ là bạn bạc với nhau sẽ tặng gì cho giám đốc . Và rồi các cô ấy quyết định