Tag: IPX-566

Cháu gái chăm sóc ông bị thương ~ Tsubasa Amami

Do tuổi già sức yếu ông đã lao động nặng , không may lại bị thương ở tay . Vì thế cô cháu gái hằng ngày phải nấu cơm , bưng nước và hầu hạ ông . Nhưng đến lúc tắm cho ông thì