Tag: IPX-612

Tôi đã thầm yêu cô giáo của mình ~ Karen Kaede

Cô giáo luôn dạy cho tôi mọi đều tốt đẹp cũng như cách sống trong xã hội phải yêu thương nhau , vì vậy tôi đã thầm yêu cô mong muốn chở che cho cô