Tag: JUL-293

Kiếm tiền giúp chồng cô gái bị mắc bẫy của sếp

Vì muốn đóng góp chút công sức cùng chồng mua một căn hộ mới nên Takeuchi đã năn nỉ chồng cho cô được đi làm kiếm tiền dựa vào những kinh nghiệm về kinh doanh sẵn có trước kia. Là một người quan hệ rộng, chồng cô ...