Tag: JUL-377

Công ty chồng phá sản cô vợ lấy lol đổi lại công ty

Không thể đứng nhìn công sức của chồng mình vì công ty mà bị người khác cướp mất được . Dù gì thì cũng không còn gì để mất thôi thì vì đại cuộc Marina Shiraishi đã lấy tấm thân nhỏ bé ra phục vụ ông chủ nợ