Tag: JUL-461

Vợ tôi đã cắm sừng tôi dan díu sếp ~ Nao Jinguji

Nao và chồng mình - Satoshi làm việc cùng một công ty, thậm chí cùng bộ phận với nhau. Nao tháng này đã trở thành nhân viên xuất sắc nhất nhưng chồng cô thì kết quả luôn dưới chót. Trưởng phòng Ozawa đã luôn để ý ...