Tag: Kotoha Nakayama

Đôi bạn thân cùng làm chung 1 công ty ~ Rin Miyazaki

Đây là 2 cô bạn gái cùng học 1 trường cấp 3 rồi sau đó cùng xin vào chung 1 một ty , nhưng cách trưởng phòng phỏng vấn công việc thì hơi lạ lùng