Tag: Mai Kohinata

Dịch vụ đặc biệt tại suối nước nóng

Suối nước nóng trong tình trạng ế ẩm nên giám đốc đã suy nghĩ ra một cách là để nhân viên khoản thân để phục vụ khác . Đó là một sáng kiến táo bạo