Tag: NEO-735

Lần đầu đi uống trà sữa cùng em Yui Nagase

Muốn rủ em đi trà sữa ai ngờ thành cốc trà sữa của em . Định rủ em đi ăn tối ai ngờ thành buổi tối của em