Tag: Noa Eikawa

Dạy bơi cho bạn gái Noa Eikawa

Hôm nay vừa mua cho bạn gái Noa Eikawa 3 bộ đồ bơi , nhưng bạn gái lại không học bơi mà lại học đụ . Thôi đụ trước rồi bơi sau

Buổi họp lớp vui nhộn

Chúng tôi chia tay sau năm lớp 12 , mấy năm sau gặp lại chúng tôi đã tổ chức 1 buổi offline để kể về những kỹ niệm của thời đi học . Và tất nhiên là không thiếu tình dục rồi , thời đi học đc chịch free mà