Đại ka: Trễ 10′ rồi, phạt thêm 1 shot nữa nha 😉
Bêý bì: Thôi đừng quay mà, e ko mún nổi tiếg âuuu 🙄
Đại ka: OK, vậy đeo mạt nạ 🎭 vào rồi vào việc thôiii