Nữ sinh của một trường đại học danh giá đã bỏ học giữa chừng để kiếm tiền , cô có quan niệm rằng kiếm tiền có thể không qua con đường đại học