Tên trộm mùa dịch đã nãy sinh ra làm liều và độ nhập vào khu chung cư toàn nhà giàu sinh sống . Thế nhưng hôm nay anh ấy lại may mắn đến mức không ngờ