Phim hơi dài coi hoài mà chưa hiểu nội dung ẩn ý như thế nào , thôi anh em tự coi phim rồi tự hiễu luôn cho dễ nha .Chúc anh em quay tay vui vẻ