Trong trường toàn là nam giới và ông thầy cũng thế vậy mà ăn mặc như thế này thì chết rồi . Lạnh lắm mà ăn mặc thiếu vải quá làm ông thầy không chịu nổi