Ngồi chơi bài mà gặp con bé chia bài thế này thì làm sau chịu nổi . Tại vì thua quá nhiều tiền nên em nó khuyến mãi chịch một cái mai lại chơi tiếp