Em gái này thiếu nợ nay chủ nợ đề nghị chịch trừ nợ , mà mặt nhìn quạo quá . Không biết anh em có thích chịch gái mà mặt không có cảm xúc như thế này không