Không nên tổ chức ăn nhậu mà chỉ có 3 người như thế này , mình mà nhậu yếu là con vợ của mình bị thịt liền . Anh em xem phim mà rút kinh nghiệm đi nhé