Cô giáo luôn dạy cho tôi mọi đều tốt đẹp cũng như cách sống trong xã hội phải yêu thương nhau , vì vậy tôi đã thầm yêu cô mong muốn chở che cho cô

Từ khóa:

  • ipx 612