Đi du lịch mà gặp phải cô bé hướng dẫn viên thế này thì còn gì bằng , tuy rằng mặt có hơi xấu nhưng thân hình nuột nà và nhìn ngon vkl các ông ạ