Người xưa có câu trẻ không chơi già hối hận thật ra là đúng là như vậy . Già quá địt một lần rồi ngủ luôn chứ làm ăn gì nổi mà chịch 2 – 3 cái