Thấy mấy em nó chơi vui qua mà chưa hiểu chơi cái gì thôi thì anh em coi rồi tự hiểu luôn nha anh em . Thấy hay hay đem về post cho anh em xem