Đúng tiền nhiều để làm gì mà , tiền nhiều để thuê chân dài về nhà giúp việc . Giúp việc kiểu này chắc chủ nhà ở nhà không đi làm luôn quá