Hôm nay đi uống caphe hạng sang mà quên đem theo tiền và thẻ ATM , không có cách nào trả em gái Eva Elfie đành phải bú cu chàng trai để chàng trai giúp cô ấy trả tiền caphe . Phải tôi thì tôi cũng làm vậy