Tsuna Kimura
Vợ thằng bạn bệnh nó cũng chơi, thiệt hết nói nổi mà.
Anh em xem vú em này nha, vú hồng cực phê. Xem xong bắn luôn rồi.