Đang nằm coi thời sự thì con gấu lại đè ra bú lấy bú để như thế này mà ai chịu cho nổi . Phải đè em ra quất 1 cái cho đã thèm mới được